هدف از ایجاد صفحه نظرسنجی  اینترنتی  زخم فشاری ، طراحی  فرم های  نظرسنجی  اینترنتی  در خصوص جمع آوری  اطلاعات در زمینه   زخم فشاری  است تا با کسب اطلاعات بیشتر بتوان محتوی آموزشی مناسب تری  تهیه نمود و از  طرفی  بتوان به ایده های ارزشمندتری ی  در زمینه  خدمات رسانی بهتر   در خصوص   زخم فشاری دسترسی  یافت  و با انتشار  این نتایج  بتوان  پیشنهادات   بهتری در زمینه پیشگیری و درمان زخم فشاری ارائه نمود.

در صورت  طراحی  هرگونه نظرسنجی با همفکری  کارشناسان ، دسترسی به فرم های  نظرسنجی از طریق  این صفحه  امکان پذیر خواهد بود.

علاقمندان جهت ارائه پیشنهادات در این خصوص با پست الکترونیک زیر می توانند ارتباط  برقرار نمایند .

bedsore@isaarsci.ir

سایت مرکز  ضایعات نخاعی

 

 

 

   
   

  www.isaarsci.ir

   
     

در حال حاضر نظرسنجی  در این صفحه  قرار نگرفته است

در حال حاضر نظرسنجی  در این صفحه  قرار نگرفته است

 

    بازگشت به صفحه اصلی    

 

   

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

good hits

 

 

 

 

 

 

 

 

free hits