عوارض کليوی در مبتلايان به ضايعات نخاعی  

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

در مبتلايان به ضايعات نخاعی اغلب عوارض کليوی ثانويه به اختلالات دفع ادرار می باشد. اختلالاتی شامل :

  1. Detruss or motor instability: انقباض خودبخودی و غيرارادی مثانه در فاز ذخيره ای

  2. Detrussor sphincter dysnergia : بويژه در صدمات C1-T12 سبب عدم هماهنگی بين مثانه و اسفنگترها در فاز ارادی شده و سبب افزايش فشار داخل مثانه می شود.

  3. Detrussor arephlexia : صدمات L1 و پايين تر سبب عدم توانايی در تخليه کامل مثانه می شود.

يک يا ترکيبی از اين ضايعات سبب عدم توانايی در تخليه کامل ادرار و در نتيجه نياز به کاتتريزاسيون مثانه شده و نهايتا" بسته به طول مدت و نوع کاتتريزاسيون مثانه، نحوه مراقبت از کاتتروسيستم دفاعی ميزبان، بيمار در معرض عفونتهای ادراری قرار می گيرد، که در صورت بروز، علايمی نظير وجود خون و يا چرک در ادرار، تب و لرز، احساس سوزش ادرار، وجود ناراحتی در قسمت تحتانی شکم و کمر و لگن، تشديد spasticity در اندام تحتانی، بد بو شدن ادرار ديده خواهد شد. برای تشخيص اين عفونتها ميتوان از روشهای تشخيصی نظير تجزيه و کشت ادرار، اسکن ايزوتوپ    کليه ها با DMSA استفاده کرد. ابتلاء مکرر به عفونتهای ادراری و عدم درمان و پيشگيری موثر منجر به افزايش خطر تشکيل سنگهای کليوی، انسداد در مسير ادراری، هيدرونفروز و پيونفروز و نهايتا" نارسايی کليه می شود. همچنين اين عفونتها به همراه کاتتريزاسيون مزمن مثانه و مصرف سيگار شانس بروز سرطان مثانه را در اين افراد بيش از افراد عادی جامعه ميکند.

اقدامات درمانی: پيشگيری مقدم بر درمان است لذا آموزش بيماران در موارد ذيل بسيار کمک کننده است:

  1. روشهای صحيح کاتتريزاسيون متناوب مثانه بفواصل هر 6 - 4 ساعت با رعايت شستشوی دستها، تعويض کاتتر حداقل ماهی يکبار و ...

  2. مصرف مايعات در حد مناسب، مصرف مايعات در حدی باشد که Wash out کافی مجاری ادراری ايجاد نموده و در هربار کاتترگذاری حدود 500 - 300 سی سی ادرار خارج شود و در عين حال سبب افزايش فشار داخل مثانه نشود.

  3. تشخيص بموقع عفونتهای ادراری و درمان صحيح با مراجعه به پزشک

  4. در صورت بروز بيش از 2-1 عفونت ادراری در سال ضمن مشاوره ارولوژی بررسی های دقيق نظير ( سونوگرافی، IVP,KUB.... ) انجام شود.

  5. در مورد پروفيلاکسی آنتی بيوتيکی مطالعات نشان داده است که با وجود کاهش موارد باکتريوری بدون علامت، در کاهش حملات UTI علامتدار موفق نبوده و فقط سوشهای مقاوم ميکروبی را زياد ميکند.

  6. استفاده از درمانهايی که در بهبود تخليه مثانه نقش دارند نظير:

الف ) داروهائی که ذخيره مثانه را بهتر می کنند مثل : پروپانتيلين، اکسی بوتينين، دی سيکلومين، ايمن پرامين، بتابلوکرها، فنيل پروپيلامين

ب ) داروهايی که Voiding را بهتر می کنند مثل: بتانکول، پرازوسين، فنوکسی بنزامين، ترازوسين، ديازپام، دانترولون، باکلوفن

ج ) implantable functional electrical stimulator: که بهبود در تخليه مثانه و دستگاه گوارش ايجاد می کند.

****


منبع: مقاله: "عوارض کليوی در مبتلايان به ضايعات نخاعی " – رضا افشار- سوزان ثانوی- خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved