زخم فشاری- جلوگيری و درمان


مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

جلوگيری از زخم فشاری ( که زخم بستر نيز ناميده می شود ) جزء برنامه های روزانه افراد دچار ضايعات نخاعی بايد قرار گيرد. در اين بخش قصد داريم تا بعضی از روشهای جلوگيری از زخم فشاری و چگونه مراقبت از آن را داشته باشيم. بعد از اينکه ضايعه نخاعی اتفاق افتد، بسياری از تغييرات در زندگی روزانه و عادی فرد رخ می دهد و از جمله آنها استعداد اين گروه از بيماران جهت ابتلاء به زخمهای بستر می باشد که بايد توجه بيشتری جهت آگاهی عزيزان انجام گيرد.

چه فاکتورهايی، ريسک ابتلا به زخم فشاری را افزايش می دهند؟

نشستن يا دراز کشيدن برای مدت زمان طولانی و در همان وضعيت

رطوبت پوست

وجود عادتهای کم غذاخوری

استفاده از لباسهای تنگ

عدم مصرف کافی آب يا مايعات

نداشتن احساس ناراحتی و درد

سيگار

راههای جلوگيری از زخم فشاری چيست ؟

آگاهی از محل های بدن که احتمال گرفتاری آن به زخم فشاری در آن بيشتر است.

هميشه هنگام نشستن در صندلی يا دراز کشيدن از تشکچه مناسب استفاده کنيد.

تشکچه نشستن شما بايد مناسب شما و صندلی تان باشد.

تشکچه شما بايد به ميزان مناسب هوا داشته باشد و اگر از نوع بادی است.

تشکی داشته باشيد که حمايت مناسبی به شما بدهد.

جهت مناطق که تحت فشار زياد هستند، در صورت نياز از متکاها يا پوستين استفاده کنيد.

3. تحرک . حداقل هر 20-15 دقيقه وزنتان را جابجا کنيد ( رها کردن فشار)

4. تميز و خشک نگهداشتن پوست .

پوست خود  را بعد از هر بار ادرار و مدفوع کردن شستشو و خشک کنيد.

بلافاصله بعد از توالت کردن، لباس خشک بپوشيد.

اگر عرق می کنيد وقتيکه لباس شما مرطوب شد آن را عوض کنيد.

5. يک رژيم غذايی خوب و متوازن بخوريد.

برای اينکه پوستتان را سالم نگهداريد و به اليتام آن کمک کنيد ،نياز به خوردن غذاهايی که حاوی پروتئين بالا، ويتامينها و مواد معدنی است.

6. به مقادير توصيه شده از مايعات بنوشيد هشت تا ده ليوان  معمولي در روز  آب بنوشيد

نوشيدن  آب به مقدار كافي  باعث نرمي پوست مي شود.

7. دوبار در روز پوستتان را چک کنيد. مطمئن باشيد که به تمام نواحی استخوانی مثل قوزک ها، هيپ ها ، آرنج ها و زانوها نگاه می کنيد. برای جاهايی که نمی توانيد ببينيد برای چک کردن پوستتان از يک آيينه استفاده کنيد و يا از کسی بخواهيد تا اينکار را انجام دهد.

8. از پوستتان محافظت کنيد.

از حرکت يا فعاليتهايی که پوست را سايش می دهند، اجتناب کنيد.

9. سيگار نکشيد

سيگار اکسيژن رسانی به پوست را کاهش می دهد و باعث مي شود که پوست به سختی ترميم يابد.

10. لباس و کفش که بطور مناسب اندازه است و فشار روی پوست نمی آورد، بپوشيد.

از لباسهايی که درزهای ضخيم، دگمه ها يا زيپ هايی دارند که مي توانند روی پوست فشار بياورند، اجتناب کنيد.

چگونه بدانيد که زخم فشاری گرفته ايد؟

پوست را دوبار در هفته چک کنيد. شما بايد بتوانيد وقتی که يک زخم فشاری آغاز می شود، آن را علامت گذاری کنيد.

به دنبال هر قرمزی ناحيه ای در پوست باشيد. همچنين پوست شما ممکنست احساس کنيد که گرمتر شده است.

اولين علامت شروع يک زخم فشاری، باقی ماندن قرمزی پوست 30-20 دقيقه بعد از برداشتن وزن يا فشار از آن ناحيه می باشد. پوست عيبی ندارد و نبايد پوست دارای شکستگی باشد.

چگونه از زخم فشاری Stage 1 مراقبت کنيد؟

1- نخوابيدن روی موضع :

به منظور بازگشت رنگ پوست به وضعيت نرمال روی موضع نخوابيد. شما ممکنست نياز به استفاده از يک تشکچه داشته باشيد تا به شما کمک نمايد تا فشار برداشته شود به طوريکه بتواند به ترميم پوست کمک نمايد. استفاده از يک تشک حمايتی يا تشکچه های حباب دار در تخت خواب يا صندلی می تواند فشار را تسکين دهد.

محل مورد نظر را از هر سايش يا مالش محافظت کنيد. برای هر سطح سفت يا نرم که پوست در تماس با آن قرار می گيرد از يک بالشتک يا پوستين ( گوسفندی ) استفاده کنيد.

2- مشخص کنيد چکار کنيد تا دوباره زخم ايجاد نشود.

سئوالاتی که از خودتان داريد:

آيا لباسها يا کفشهايم در آن محل تنگ هستند؟ آيا آنها پوست را مالش يا فشار می دهند.

آيا من هيچ وسيله نو يا تغيير يافته ای ، داشته ام؟

هر چيزی هر چند به سادگی يک تغيير در چگونگی استراحت پا در محل استراحت پا می تواند منجر به تحريک پوست شود.

آيا شما تغييری در کار يا فعاليتهايتان داشته ايد که منجر به يک تغيير جهت انجام معمولی رها کردن فشار شود؟

بنابراين تغييرات سنی بدن شما و اين می تواند منجر به ايجاد تغيير در وضعيت آن شود.

چگونه از زخم فشاری Stage2 مراقبت کنيد؟

در زخم فشاری Stage2 پوست شکسته شده است. همچنين ممکنست يک تاول باشد. دو لايه رويی پوست (درميس و اپي درميس) آسيب ديده اند. علائم عفونت عبارتند از : قرمزی لبه زخم، پوست گرم، در نارژ مقدار زيادی مايع سبزرنگ از زخم که بودار است يا ممکنست همراه با تب باشد.

بنابراين در زخم Stage1 شما نيازمند اين هستيد که وزنتان را از آن محل برداريد تا بهبود يابد.

برای زخم فشاری Stage2 از روش بهبود دهنده زخم مرطوب استفاده کنيد.  يعني  شما  بايد محل زخم فشاری را با محلول سالين بشوئيد و بانداژ کنيد.

پرستار شما  چگونگی تميز  بستن زخم فشاری را برای شما نشان خواهد داد.

شما نياز داريد تا روزانه دوبار زخم را تميز کنيد. اين روش تميز کردن به شما کمک می کند تا بافتهای مرده پوست يا ترشحات مايع را برداريد.

هميشه بياد داشته باشيد که دستها را قبل از تميز کردن زخم و تغيير بانداژ بشويید ( يا به کسی که بانداژ را عوض می کند، دستور دهيد تا دستانش را بشويد ) .

بعد از تميز کردن يک کرم آنتی بيوتيکی مثل نئوسپورين روی آن بماليد و با يک بانداژ مثل روی آنرا بپوشانيد. در هر زمان بانداژ خشک و تميز استفاده کنيد. در آنجا کرم سحر آميز يا بانداژ جهت استفاده وجود ندارد.

تا زماني که زخم کاملا" خوب نشده است روی زخم دراز نکشيد. زخم در ابتدا ممکنست به نظر بدتر باشد. از وقتی که زخم شروع به ترميم می کند شما بايد در عرض يک هفته بهبودی را ببينيد.

آن محل را تميز نگهداريد. فقط از يک گاز يکبار استفاده کنيد. قبل از تميز کردن زخم دستهايتان را بشوئيد بخاطر داشته باش که غذاهای مغذی بخورید، غذاهای سرشار از ويتامينها، مواد معدنی و پروتئينهای تحريک کننده ترميم.

چگونه از زخم فشاری Stage 3,4 مراقبت کنيد؟

در    Stages         سه و چهار      شما بايد نزد پزشک برويد. آسيب در بافتهای چربی و عضلانی می باشد. درمان ممکنست نيازمند طرحی جهت ترميم پوست می باشد.

چرا زخم های فشاری يک معضل سلامتی خطرناک است؟

جلوگيری از زخم فشاری خيلی مهم است. اگر زخم فشاری گرفتيد فورا" بايد درمان شويد.

 به منظور ترميم    يک زخم بستر شما بايد وزنتان را از محل زخم برداريد. اين بدان معناست که در بستر استراحت کنيد که آن منجر به تعطيلی کار يا محدوديت فعاليت خواهد شد. زماني که شما فعاليتتان کمتر شود شما در ريسک بالاتر برای ابتلا به مشکلات تنفسی و عفونتهای دستگاه ادراری خواهيد بود.

زخمهای فشاری می توانند منجر به عفونت، جراحی يا حتی آمپوتاسيون (قطع عضو) شوند. اينها تماما" می توانند از نظر هزينه باعث تلف شدن حقوق و هزينه های پزشکی اضافه گردد.

 

Reference
 

 
 


1) NW Ragional SCI sgstem, Univ af Washington , Dept of Rehab Medicin hltp: //weber. washington. edu/~ rehab/pamphlets/hsI. html

2) Personal Guide to the prevention of pressure sores

3) Pressure Sores University of kansas, RRTC an Independent Living

4 ) Pressure Ulcers: Management and Prevention Anthony J Iovino, PHD, Paracysis care Network.

5) Preventiny & Treating Pressure sores- seeond Thoughts In6.. Matian sheef

RTC on Independet Living University of Kansas, Life span Institue Lawrence KS.

6) Preventing Pressure Sores in Spinal cord injury - fact sheet £2

Barbara Rooth, RN, Arkansas Spinal cord commision.
 

 


****


منبع:مقاله " زخم فشاری- جلوگيری و درمان    "   تهيه كننده : دكتر مسعود جوادي -انتشار : مركز ضايعات نخاعي  - اسفند 1387

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved