سی و سه پل

شاهکار معماری شهری صفويه

مركز ضايعات نخاعي جانبازان

         
   
         

                                                             www.isaarsci.ir

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سی و سه پل در زمان صفويه به فرمان شاه عباس اول به کوشش الله وردی خان سپه سالار وی بنا شد. از اين رو به اين پل نام پل الله وردی خان نيز داده اند. تاريخ ساخت پل به يک روايت سال 1005 هجری است.گرچه روايت های ديگری درباره زمان ساخت پل وجود دارد. پايه پل از سنگ و آهک و بدنه آن از آجر و سنگ بنا شده است. درازای پل 300 متر و پهنای آن 14 متر و بلندترين پل ساخته شده بر رودخانه زاينده رود است. اين پل دارای 6 گذرگاه است، راه اصلی روی پل برای سواره ها، 2 راه کناره های پل که از ميان گالری ها گذر می کند، 2 راه بر روی بام پل و يک راه در زيرپل که هنگام کم آبی زاينده رود برای گذر از رودخانه به کار می رفته است. در زمان ساخت، پل دارای چهل دهانه يا چشمه برای جاری شدن آب بوده است ولی پس از مدتی هفت دهانه آن بسته شده است. نام سی و سه پل از اين رو به اين پل داده شده است. سی و سه پل برای پيوند دادن خيابان چهارباغ بالاو چهار باغ کهنه و دسترسی به باغ عباس آباد بنا شده و چون گذرگاه مردم ساکن کوی جلفای اصفهان بوده، به آن پل جلفا نيز گفته شده است. جشن آبريزان يا آب پاشان ارامنه در کنار اين پل برگزار می شده است. در دوران صفويه، ارامنه در ميدانگاهی که اول پل ساخته شده بود، به داد و ستد با صنعتگران اصفهانی می پرداختند. سی و سه پل اکنون در مرکز شهر اصفهان جلوه گاه معماری شهری دوران صفويه است.

****

منبع : برگرفته از كتاب صد جلوه از ميراث ايران -ناشر:نشر قلمرو آفتاب-گروه نشر ايران -چاپ يكم - تابستان 1386- هديه  هتل پارسيان به گردشگران و دوستداران ميراث ايران زمين

 

   

 

 

 

 

 

 

             

     بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved