راههايی برای تقويت و  تحکيم روابط خانوادگی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

روابط سالم و متعادل خمير مايه عشق به زندگی خانوادگی است. مسائل و مشکلات زيادی اين روزها دست به دست هم داده و به سستی و تضعيف روابط خانوادگی منجر شده است. از سوء تفاهمات و انتظارات نابجا گرفته تا نوع ارتباط کلامی، عدم پايبندی به قواعدی مشخص، روش مديريت خانه و ... مجموعه ای که در اين ستون از نظرتان می گذرد ، ضمن آسيب شناسی، راه حل هايی برای تحکيم و تقويت روابط خانوادگی پيشنهاد می کند.

قاعده ، راهنما يا نظامی است برای عمل، رفتار، روش، رهبری و ترتيب کار، قواعد نيروی حياتی پويا و فوق العاده موثر در زندگی خانوادگی است. قواعد با مفهوم " بايد" سروکار دارند.

عده زيادی از مردم تصور می کنند که ديگران نيز از آنچه آنان می دانند، آگاهند. صحبت با ديگر افراد خانواده در مورد فهرست قواعد می تواند راه را برای يافتن دلايل سوء تفاهم و مشکلات رفتاری بازکند.

قواعد ممکن است کهنه و قديمی، غير منصفانه، نامفهوم يا غير مقتضی باشد.

مثال: قاعده غير انسانی: " هرچه اتفاق می افتد، اهميت نده و به ظاهر خوشبخت باش ."

قاعده پوشيده: " در باره اش صحبت نکن، چنان رفتار کن که گویی وجود نداشته است. "

قاعده ويران کننده: " با من از مشکلات خود صحبت نکن، مساله مربوط به خود تو است. "

زندگی در محيط خانواده ، همواره تجربيات ديدنی و شنيدنی زيادی به همراه دارد. بعضی از اين تجربيات، مايه دلخوشی و بعضی ممکن است احساس شرمندگی همراه داشته باشد. هرگونه احساساتی که به وجود آيد، اگر اعضای خانواده نتوانند آنها را بشناسند و در باره شان توضيح بخواهند، اين احساسات به درون ريخته می شود و ريشه های رفاه خانوادگی را از بين می برد. سدهای خانوادگی که در مقابل صحبت کردن در باره مسائل خانوادگی بنا می شود، دليل مهمی برای کاستن ارزش فردی است. د رخانواده ای که اين قاعده حاکم باشد که : " بچه ها نميتوانند اظهار نظر کنند " در نتيجه کودکان کينه به دل می گيرند، از پدر و مادر رنجش و بيزاری پيدا می کنند و بدتر آنکه درباره ارزش فردی خود وضعی پيدا می کنند که به احساس ناکامی ، خشونت و تنهایی می انجامد. قاعده غالبا" با اين عبارت بيان می شود که " تو هنوز جوانتر از آنی که ... " و اين طور برداشت می شود که دنيای بزرگسالان بيش از حد پيچيده ، ترسناک، بد و مضر و يا سرشار از لذت است که کودک بتواند آن را کشف کند. بسياری از والدين سعی می کنند برای محافظت فرزندان، کارهای خود را از آنان پوشيده دارند. چرا که قاعده آنان اين است که : " پدر و مادرها به هيچ وجه کار نادرستی نکرده اند فقط، شما بچه ها هستيد که بد رفتار می کنيد . "

بيشتر اوقات در قواعد خانوادگی اجازه ابراز احساسات فقط وقتی جود دارد که احساسات موجه باشد. در حالی که اگر قواعد شما بگويند هر گونه احساسی که داريد مطلوب و قابل قبول است، خويشتن شما رشد می کند. اگر بتوانيد با تمام اجزای خود تماس داشته باشيد زندگی خانوادگی شما می تواند به نحو برجسته و مهيجی تغيير کند و بهتر شود. خانواده ای که قاعده های آن امکان اظهار عقيده آزاد در مورد هر چيز، خواه شاد کننده را فراهم کند، بهترين بخت مساعد را برای يک زندگی بالنده خواهند داشت.

قواعد همواره احتياج به بازبينی و آرايش تازه دارند: " مرخص کردن چيزهای قديمی و افزودن چيزهای نو . "

تمرين :

1-کدام يک از قواعدی که در حال حاضر داريد، مناسب است ؟

2-کدام يک از قواعد ، بايد از بين برود؟

3-چه قواعد جديدی بايد تنظيم کنيد؟

4-آيا قواعد شما انسانی ، آشکار و مطابق با واقعيت هستند؟ و يا پوشيده ، غيرانسانی ، قديمی و ويران کننده؟

5-تا چه حد قواعد شما برای ديگران مفهوم است؟

6-آيا اين قواعد را با صراحت، بيان کرده ايدو يا فکر کرديد خانواده شما می توانند قاعده ها را در فکر شما بخوانند؟

7-آيا می توانيد قواعد را با زمان تطبيق دهيد و قوانين کهنه را به دور اندازيد؟

8-آيا قواعدتان واقعا" به شما کمک می کنند یا سد راه شما هستند؟

9-برای تغيير قواعد خود چه کرده ايد؟ چه کسی اجازه دارد که خواستار تغيير شود؟

10-در خانواده شما قواعد چگونه به وجود می آیند؟ چه کسی آنها را وضع می کند؟ و آنها را از کجا آورده ايد؟

11-آيا در خانواده شما قواعد آزادی اظهار نظر وجود دارد؟

12-قاعده خانوادگی شما در مورد ابراز خشم چيست؟

13-قاعده خانوادگی شما در مورد ابراز محبت چيست؟

روش تربيتی شما چگونه است؟

می خواهيد فرزندتان چه جور آدمی شود؟ اين امر وظيفه ساده ای نيست. تشکيل خانواده مشکل ترين کار در دنياست. پدران و مادران در مشکل ترين مدرسه دنيا - مدرسه آدم سازی - تدريس می کنند. آنها لااقل 18 سال به انجام وظيفه مشغول هستند. اين وظيفه احتياج به حداعلای حوصله ، صبر، خوش خلقی، کاردانی، عشق، بينش، آگاهی و دانش دارد. آدم سازی تجربه ای طولانی در آزمون و خطاست و در عين حال ممکن است که اين وظيفه بهترين پاداش و تجربه شاد يک عمر را در بر داشته باشد. بسياری از والدين نسبت به اينکه هر چه بهتر و بيشتر برای فرزند خود تلاش کنند، بسيار احساس مسئوليت می کنند. موضوع اصلی ، چگونگی تعليم دادن است. نقشه ها از خانواده ای به خانواده ديگر فرق می کند. بعضی طرحها نتيجه اش به پرورش خانواده منتهی می شود و برخی به آشفتگی وضع می انجامد. اگر بزرگسالان قبل از آنکه به بلوغ کامل فکری و روحی برسند تشکيل خانواده دهند، پيشرفت، کاربسيار پيچيده و خطرناک خواهد بود. البته کار ناممکن نخواهد بود اما قطعا" برای زوج جوان مشکلاتی به همراه خواهد داشت. برخی از اولياء در وضعی هستند که خيلی از چيزهايی را که انتظار دارند به فرزندانشان تعليم دهند، خود هنوز نياموخته اند. مثلا" پدر يا مادری که هنوز ياد نگرفته بر اعصاب خود مسلط باشد، نمی تواند به فرزندش بياموزد که چگونه خود را کنترل کند. هيچ چيز مانند تربيت کودک ، نمی تواند نقص يا عدم کفايت بزرگسالان را فاش کند. در چنين شرايطی پدر و مادر باهوش مانند فرزندشان شاگردانی آماده آموختن می شوند. خوشبختانه در هر موقعيتی می توان در وضع خانوادگی تغييراتی به وجود آورد، مشروط بر آنکه افراد خانواده متوجه احتياج به تغيير شوند و راه اجرای آن را بيابند. سرزنش کردن خود، از توان شما برای تغيير وضع می کاهد. سرزنش کردن، يکی از گرانترين و نامعقول ترين راه های استفاده از نيرو است. تجارب دوران کودکی هر فرد تاثير مهمی در شيوه تربيتی او دارد. بيشترين مقدار طرح شما تکرار اتفاقاتی است که در دوره رشد خود داشته ايد، خواه خانواده شما بالنده باشد و خواه آشفته . اگر شما شيوه ای که پدر و مادرتان بر آن اساس شما را بار آورده اند می پسنديد و از چگونگی رفتار آنان با يکديگر رضايت داريد، می توانيد آن را برای نقشه خود نمونه قابل قبولی بدانيد و می توانيد بگوئيد : " من همان روشی را به کار می برم که آنان به کار بردند . "اما اگر آنچه را که در دوران رشدتان اتفاق افتاده نمی پسنديد، احتمالا" ترجيح می دهيد که روش تربيتی خود را برای فرزندانتان تغيير دهيد. پس شما بايد بدانيد که چه تغييراتی می خواهيد به وجود آورديد و اين کار را چگونه می خواهيد انجام دهيد.    

****

منبع :  مقاله "راههايی برای تقويت و  تحکيم روابط خانوادگی  "  تهيه کننده : وجيهه زحمت کش  - روزنامه همشهری - بخش زندگی - دوشنبه 28 آذر 1384

 

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved