داستان كوتاه

 آلودگي هوا

  نوشته : عباس كاشي

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

اواخرپاييزبود وهوا سرد . مثل هميشه ترافيك ، سنگين . خودروها بصورت متراكم وبا فاصله اي نزديك دركنار هم به جلو مي رفتند. احساس مي كردم گلو وريه هايم مي سوزد. چشمهايم هم مي سوخت و كمي هم اشك ريزش داشتم .

 اوايل صبح بود. درمسير يكي ازبزرگراه هايي بودم كه بربلنداي شهرقرارداشت وتقريبا" سطح وسيعي ازشهر به چشم مي خورد. خورشيدمي تابيد .اما هاله اي به رنگ قهوه اي همچون هيولايي سهمگين برفراز آن سايه افكنده بود . مي دانستم علت آن چيست ؟ دودخروجي ازاگزوزخودروها يعني مهمترين عامل آلودگي هوا ، حاوي مقاديرزيادي گازهاي Nox است كه به علت تراكم آن و افزايش آلودگي براثرتابش نور خورشيد به رنگ قهوه اي خودنمايي مي كند. اما وقتي سرفه وتنگي نفس هم به علايم قبلي اضافه شد ، ‌فهميدم كه واقعا" اوضاع هوا خرابه !...

بعدازمدتها بود كه به ديداريكي ازدوستانم مي رفتم . قراربود براي نهار منزل آنها باشم . براي من كه يك فرد مبتلا به آسيب نخاعي بودم  و وضعيت ريه هايم همانند افراد عادي نبود ، گذر ازاين ترافيك وهواي آلوده واقعا" مضربود . اما خوب چكارمي توانستم كنم . راديوراروشن كردم . مرتب اعلام مي شد كه : كودكان ،‌سالمندان ، بيماران تنفسي وزنان بارداري در  زمره افراد پرخطرقراردارند ،‌ اين افراد درروزهايي كه سطح مواد آلاينده جوي بالاترازاستاندارد است ، بايدازتردددرمراكزشهري خودداري كنند. اما پيش خودم فكر كردم كه بازهم مثل هميشه افراد نخاعي را فراموش كردند. مگه اونا نمي دونند كه ريه افراد نخاعي مثل افراد عادي نيست. (عملكرد ريه افرادي كه سطح ضايعه آنها بالاترازT12 است ، تحت تاثيرعضلات شكمي و بين دنده اي دچارافت مي شود).

درهمين حال وهوا بودم كه مجري راديو بحثي را با يكي ازپزشكان تحت عنوان " تاثيرآلودگي هوا بر آلرژي هاي پوستي " مطرح كرد. ازآنجايي كه موضوع حفاظت از پوست نزد افراد نخاعي ازاهميت فوق العاده اي برخورداراست ، احساس كردم اين موضوع مي تواند براي من و امثال من مهم باشد .

هرچندتاثيرآلودگي هوا برروي بيماري هاي پوستي در مقايسه با بيماري هاي ريوي كمتر است ، اما مي تواند تمام آسيب هاي پوستي را تحريك و افزايش دهد .يكسري حساسيت هاي پوستي هم ارثي هستند كه با كوچكترين تحريكي ممكن است تشديد شوند. كه ممكن است فردنخاعي اين زمينه را هم داشته باشد. هميشه آلودگي هوا يكي ازعوامل تشديدكننده بيماريهاي پوستي به حساب مي آيد. پوشاندن دهان وبيني با ماسك مي تواند احتمال تشديد آلرژيهاي پوستي را كم كند ،‌اما نمي تواند به صورت صددرصدازتشديدآنها جلوگيري كند.

به قسمت هايي رسيدم كه ترافيك به اوج خود رسيده بود . حدود 10 دقيقه اي بود كه خودروها هيچ حركتي نمي كردند . به جلوتر كه دقت كردم ، متوجه شدم كه يك درگيري بين دو نفر به وجود آمده است . خوب طبيعيه كه ترافيك خودش به تنهايي ،استرس افراد را افزايش مي دهد ، اما آلودگي هوا هم به نوبه خود تاثيربسيارزيادي برروي استرس و افسردگي دارد. هميشه كساني كه مدت زيادي درترافيك وهواي آلوده بسرمي برند ، كم حوصله وتحريك پذيرمي شوند . تحريك پذيري هم رفتارهاي غيرسازگارانه را به همراه دارد. اين رفتارها منجربه درگيري شخص با اطرافيان خود مي شود . در واقع ازجمله عوامل درگيرشدن بين آن دونفرنيزهمين موضوع بود . براي من كه تنها هر ازگاهي وارد خيابانها مي شدم ، شايد اين قضيه قابل تحمل تر بود ، اما مطمئنم كه خيلي از افراد نخاعي كه آستانه تحملشان نسبت به افراد معمولي كمتر است ، به خصوص اگر بخواهند هروزدر چنين شرايطي قرار بگيرند ، واقعا" دچار مشكل مي شوند. دلم واقعا" براي برخي رانندگان تاكسي يا كساني كه مجبور بودند درآن شرايط قرار بگيرند ، خيلي مي سوخت . بالاخره ازمحل درگيري رد شدم و درچهره دوطرف افسردگي را حس كردم .

با ديدن اين صحنه ناراحت شدم . احساس گرما كردم . يه لحظه مي خواستم شيشه خودرو را پايين بياورم كه يادم افتاد هوا آلوده است وپشيمان شدم . چراكه توصيه شده درهواي آلوده ازپايين كشيدن شيشه خودروها خودداري شود.

بالاخره بعداز 2 ساعت به منزل دوستم رسيدم . واقعا" خسته شده بودم ، ميزغذا چيده شده بود. با ديدن آن احساس گرسنگي كردم . دوستم ازمن خواست كه بعدازشستشوي دست و صورتم سريع سرميزحاضرشوم . ا.و هم مثل من يك فرد آسيب نخاعي بود و ويلچري . با ديدن چهره من فهميد كه ترافيك و آلودگي هوا چقدربرروي من تاثير گذاشته بود. اهل مطالعه بود و مي دانست كه در مواقع آلودگي هوا چه چيزهايي بايد دررژيم غذايي حتما " مصرف شوند. به همين دليل روي ميزغذا ، ميوه و سبزيجات فراوان گذاشته بود .دليلش هم اين بود كه آنها محتوي ويتامين هاي مختلف هستند. ويتامين ها با راد يكالهاي آزاد مقابله مي كنند ، و بدن را درمقابل حمله آنها مقاوم مي سازند. به شوخي گفت : اين سبزي ها از وانت بارهاي خيابوني يا مغازه هايي كه سبزيجات خودشون را بيرون از مغازه و در مسير عبورخودرو ها مي گذارند نخريده ام . با شنيدن اين حرف ميل من نسبت به مصرف آنها بيشتر شد . از نمكدان خبري نبود ، چرا كه مي گفت بهتراست تا حد امكان مصرف نمك محدود شود. پيازو سيروتره فرنگي را درست جلوي بشقاب من قرارداده بود. اين مواد محتوي مقدارزيادي گوگرد هستند و مي توانند ازموكوس ( مخاط ) دستگاه تنفسي محافظت كنند . همچنين نوشيدن آب فراوان هم به سلامت كليه ها كمك زيادي مي كند، ‌چرا كه املاح اضافي به واسطه آن ازبدن خارج مي شوند . درهرحال زمان هايي كه درمعرض هواي آلوده قرارمي گيريم ، توصيه شده كه آب بيشتري بنوشيم.

آن روزخيلي به من خوش گذشت . هرموقع كه ازخونه بيرون مي آيم ، حال وهواي ام عوض مي شه ، به خصوص وقتي ، اوقاتي را در كنار دوستانم بسر مي برم ، خيلي احساس خوبي مي كنم و به قول معروف تا چند روزي شارژم . درضمن هرموقع كه با دوستانم بوده ام ، به خاطر تبادل اطلاعات و تجربياتمان چيزها ي جديدي ياد گرفته ام .

به توصيه دوستم ، زمان برگشتنم را به ساعات خلوت موكول كردم . درحال برگشت به منزل بودم . خبري ازترافيك نبود . ازتراكم خودروها خيلي كم شده بود.هوا خيلي بهترشده بود . البته مسيري را هم كه انتخاب كرده بودم ، خلوت تربود. پيش خودم فكركردم كه ما افرا دنخاعي در زمانهاي آلودگي هوا چكار بايد بكنيم ؛ به همين خاطر آنچه آن روز بر من گذشته بود را يك باردرذهنم مرور كرد م. درچنين مواقعي بايد:

- ازانجام سفرهاي غيرضروري درطول روز و ساعات پرترافيك پرهيزكنم .
- تا آنجا كه امكان دارد ازمسيرهاي پرترافيك تردد نكنم.
- به وضعيت غذاي خودمان توجه بيشترداشته باشم . ازميوه وسبزيجات تازه وسالم وبهداشتي استفاده كنم . بهتر است همراه غذاي خودمان از پيازوسير( به خاطر داشتن گوگرد) غفلت نكنم .مصرف آب وما يعات را بيشتر كنم و .....

 

 

****

 منبع : داستان كوتاه " آلودگي هوا  "  نوشته : مهندس عباس كاشي  -انتشار : مركز ضايعات نخاعي -www.isaarsci.ir  - اسفند 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی