افت فشارخون ناشی ازوضعیت استقراربدن ....

.مشکل" ضعف وغش کردن" درافرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 بعدازآسیب نخاعی قسمتی ازدستگاه عصبی که گردش خون را کنترل می کند،یعنی دستگاه عصبی خودکار، معمولا" درسطوح پايین ترمجددا" به فعالیت خودادامه می دهد.اما این موضوع به این مفهوم است که فشارخون فرداحتمالا" نسبت به قبل از آسیب ، کمتر ازحد طبیعی خواهدبود. اگرفرد مبتلا به آسیب نخاع ، تتراپلژی (کوآدری پلژی ) باشد ، ممکن است فشار خون او تا حد 60 / 90 میلی مترجیوه کاهش یابد . غش کردن که اصطلاحا" "افت فشارخون وضعیتی " نامیده می شود، مشکل شایعی است که به خصوص صبحها و هنگام برخاستن ازبستر وبعدازیک استراحت طولانی بروزپیدا می کند.

افراد نخاعی وقتی که خیلی سریع بدن خودرابلند می کنند ، ممکن است دچارضعف وغش شوند ، چراکه بدن آنان نمی تواند به سرعت فشارخون خودرا با وضعیت عمودی خود تطبیق دهد. گاهی این افت فشارخون می تواند شدیدترشده ومنجربه کاهش خون رسانی به اندام ها به خصوص مغزگردد.

به چه نحوی می توان ازبروز "ضعف وغش " جلوگیری کرد؟

درصورتی که شما بامشکل غش کردن واحساس گیجی مواجه هستید باید اقدامات زیرراانجام دهید:

- درموقع برخاستن ازبستر خیلی آهسته بلندشوید – به طوری که قبل ازنشستن روی ویلچرباید برای مدت کوتاهی دربسترخودبنشینید.

- جورابهای کشی مخصوصی بنام  تد ( TED ) بپوشید و یا اینکه از شکم بندهای کشی شکمی (کرست ) استفاده کنید. این کار به شما کمک خواهدکرد که بتوانیدفشارخون خودرادرحدبالاتری نگه دارید.

- با پزشک خود صحبت کرده تا مشخص کند که آیا لزومی به تغییرداروهای تجویزشده شما هست یا خیر؟

درموقع مواجه با این مشکل چه اقداماتی بایدانجام دهید؟

- اگر روی ویلچرنشسته باشید ، ازکسی بخواهید که پاهای شما را بالا نگه دارد . یااینکه با قراردادن ویلچردرحالت ترمزوایجادایمنی لازم ، ازاوبخواهید که صندلی ویلچر رابه سمت عقب خم کند. این کار باعث می شودخون به سمت قلب وسرراحت تربرگشت کند.

- درصورتی که ویلچر شما ازنوع برقی است ، این امکان راخواهیدداشت که پشتی قابل تنظیم صندلی خود را پائین تربرده تا اجازه دهد که جریان خون شما به حالت طبیعی برگردد.

- وقتی که روی تخت قراردارید، بصورت کاملا" صاف درازکشیده واطمینان حاصل کنید که خون شما به راحتی به قلب وسربرگشت کند.

اطلاعات بیشتر:

- درخصوص این موضوع با پزشک یا متخصص خود مشورت نمائید.
- برای تهیه تجهیزات موردنیازخود به متخصصین کاردرمانی رجوع کنید.
- برای آگاهی ازانواع جوراب های کشی یا کرست با پزشکی صحبت کنید که بتواند شمارابه یک داروخانه یا فروشگاه لوازم پزشکی ارجاع دهد.

****


منبع: :مقاله " افت فشارخون ناشی ازوضعیت استقراربدن " – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1389 . – برگرفته از: کتاب : How to: Get Step-by-step instructions for common features

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved