طرز استقرار بدن در افراد دارای ضايعه نخاعی 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 استقرار صحيح بدن در پيشگيری از بروز و پيشرفت زخمهای فشاری از اهميت بسيار بالائی برخوردار است.  همچنين ايجاد وضعيت مناسب برای بدن می تواند در به حداکثر رساندن ثبات، توانائی وعملکرد بدن هنگام استقرار روی صندلی چرخدار ، حفظ توازن مناسب نخاع و به حداقل رساندن درد کمک مناسبی نمايد.

 

 اساس استقرار صحيح بدن، حفظ توازن در ناحيه لگن است. در واقع اندامهای لگن، وزن اصلی بدن را در هنگام نشستن تحمل می کنند. تغيير مقاومت عضلانی و ناهنجاريهای اسکلتی می توانند ،باعث کج شدن لگن به سمت جلو يا عقب، يا کجی به يک پهلو و يا حرکت (لغزیدن)روی سطح نشيمن گردند. اين وضعيتها می توانند باعث افزايش فشار روی قسمتهای استخوانی لگن شده و خطر تخريب پوست را افزايش دهند. کمک دادن اضافی به تنه يا پاها و تقويت آنها می تواند به اصلاح اين وضعيت ها کمک نموده و  استقرار لگن را در يک سطح مناسب حفظ نمايند. بنابراين استفاده ازتشکچه های مخصوص و تکيه گاههای مناسب،در کنترل استقرار وضعيت مناسب قسمتهای مختلف بدن ضروری است.

 

استقرار صحیح بدن

شايعترين عوارض ناشی از عدم استقرار صحيح بدن در وضعيت نشسته عبارتنداز:

1 ) اسکلیوزيس

  • اسکلیوزيس عبارتست از انحنای يکطرفه نخاع

  • معمولا" با کجی لگن(کجی به يک سمت ) همراه است که منجر به افزايش فشار بر روی سمت پايين تر می گردد.

اسکلیوزیس

    

  2) کيفوزيس

  • کيفوزيس عبارتست از يک فرم " C " شکل يا انحنای فرو رفته نخاع

  • می تواند منجر به افزايش فشار بر روی استخوان دنبالچه شود . در ناحيه دنبالچه لايه های عضلانی و شبکه عروق خونی کمی وجود دارد.

  • اين وضعيت می تواند منجر به درد در ناحيه گردن و شانه ها شده و استفاده از دستها و بازوها را  با مشکل مواجه می کند.

  • اين وضعيت حتی ميتواند بر روی تنفس فرد تاثير گذار باشد.

 

کیفوزیس

جهت پيشگيری از عوارض ناشی از استقرار نامناسب بدن :

1 ) باید وضعيت استقرار بدن فرد  ، بوسيله يک فيزيوتراپ مورد ارزيابی قرار گرفته و در صورت نياز بررسیها را تا يافتن بهترين وضعيت تکرار و ادامه داد.

2 ) پشتی صندلی چرخدار را بايستی در وضعيت مناسبی نگهداری نمود ( از گود افتادن آن جلوگيری کرد ).

3 ) وضعيت استقرار بدن بايستی مرتبا" کنترل شود، بنحوی که در موقع کمک گرفتن يا جابجا شدن روی ويلچر ، ران ها و پشت، در وضعيت مناسبی قرار گرفته باشند. همچنين بايد از استقرار صحيح زانو ها و لگن اطمينان حاصل نمود. چنانچه ضرورت داشته باشد، می توان از يک آينه استفاده کرد، تا با تنظيم بدن وضعيت صحيح ايجاد شود.

4 ) در جاهائيکه لازم باشد می توان از تقويت سازهای  کمری استفاده کرد.

5 ) حفظ تحمل مناسب تيغه های شانه و عضلات سينه ای نيز توصيه مي گردد.

6 ) بايستی از کوتاه شدن عضلات پيشگيری کرد. مخصوصا" در ناحيه ران و زرد پی پشت زانوها. کشش منظم و استفاده از يک برنامه مناسب که بوسيله يک فيزيوتراپ ارائه می شود، توصيه می گردد.

 

      ****

منبع : کتاب " راهنمای آسیب نخاعی " -ناشر کتاب : انجمن ضایعات نخاعی  انگلستان -ترجمه : مهندس عباس کاشی - انتشار : مرکز ضایعات نخاعی  جانبازان -آبان ماه 1385

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved