با ورود به سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان به دنیای انسان هایی قدم می گذارید  که بر روی  صندلی صبر و شکیبایی تکیه زده اند              
                       
           

 

             
                                     
           

موضوعات

    تازه های سایت  

اطلاع رسانی

           
           

 

                     
           

درباره ما

    خاطرات تاثیر گذار آسیب نخاعی - تاثیر پذیری شهروندان از معلولین خود باور و پرتلاش  

           
           

تماس  با ما

   

برگزاری پنجمین کنفرانس  اینترنتی آسیب نخاعی با عنوان توانبخشی در آسیب نخاعی

             
           

مقالات انگليسي

   

 معرفی کتاب  مراقبت پزشکی از افراد  با ضایعه نخاعی  

             
           

داستان هاي كوتاه

   

تمدید فراخوان مقاله  پنجمین کنفرانس اینترنتی آسیب نخاعی

             
           

خواندنی های کوتاه

    ساخت فیلم عفونت ادراری  در آسیب نخاعی              
           

فیلم های  آموزشی

    چی شد افتادی؟- سهل انگاری های هر روزه درهنگام  خدمت رسانی  به افراد دچار آسیب نخاعی              
           

كليپ هاي آموزشي

   

انتشار مقالات پنجمین کنفرانس اینترنتی  توانبخشی در آسیب نخاعی

             
            مقالات  ضايعات  نخاعی    

 ملاحظات مهم در سونداژ متناوب

             
           

مطالب ويژه پزشكان  پايش

   

آپلیکیشن آشنایی با آسیب نخاعی  توسط مرکز  ضایعات نخاعی  ساخته شد

             
                 

 معلولین، ورزش فکری و جسمی

             
                  نخستین همایش ملی توانمند سازی فردی- اجتماعی افراد با نیازهای ویژه                
                                   
           

   

 

           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                   
                   

           
               

             
                             
                             
                             
                                 
                                   
               

 

           
                             
                             
                             
                                   
                     

 

 

           
                               
               

             
                             
                             
                             
                             
                               
               

             
                             
                             
                             
                             
                               
               

             
                             
                             
                             
                             
                               
               

             
                             
                             
                             
                             
                   

www.isaarsci.ir

           

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان
 يكم مهرماه هزار سيصد و هشتاد و چهار
Copyright ©2005-2014 Isaarsci.ir

info@isaarsci.ir  ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V