درمان مثانه نوروپاتيک در ضايعات تروماتيک نخاع

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال عملکرد مثانه از عوارض عمده ضايعات تروماتيک نخاعی می باشد که تحت عنوان مثانه نوروپاتيک بحث می گردد. اين عارضه مشکلات زيادی را از نظر کنترل ادرار برای بيمار ايجاد کرده و ممکن است همراه با عفونت ادراری منجر به عوارض دستگاه ادراری فوقانی و نهايتا" اختلال کارکرد کليه بصورت نارسايی کليه گردد، که تهديدی جدی برای زندگی بيمار محسوب می شود. لذا هدف درمان در مثانه نوروپاتيک حفظ فشار پايين در مثانه ميباشد، تا بتوان کنترل ادرار را برقرار و عفونت ادراری را کنترل و فعاليت کليه را بطور طبيعی نگه داشت.

درمان مثانه نوروپاتيک :

در مراحل مختلف ضايعات تروماتيک نخاع، بسته به محل و شدت ضايعه انواعی از اختلال عملکرد مثانه تظاهر می کند که در هر مرحله با توجه به نوع اختلال بايد اقدام درمانی مناسب را انجام داد. در مرحله شوک نخاعی، عارضه عمده رتانسيون ادراری بعلت مثانه آتونيک است که اقدام اساسی در اين مرحله تخليه مناسب مثانه و اقدامات نگهدارنده می باشد. بعد از مرحله شوک نخاعی در ضايعات سوپرا ساکرال، مثانه نوروپاتيک اسپاستيک ايجاد می شود که ممکن است ظرفيت مثانه کافی باشد و يا اينکه کاهش ظرفيت مثانه وجود داشته باشد که هر مورد درمان های خاص خود را ايجاب می کند. در صورت آسيب کامل مرکز رفلکس ادرار در نخاع که منجر به مثانه اتونيک يا شل می شود، استفاده از مانور Crede همراه با اقدامات درمانی ديگر برای تخليه مثانه ضرورت دارد.

****


منبع: مقاله: "درمان مثانه نوروپاتيک در ضايعات تروماتيک نخاع " – صمد هژير -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مركز آموزشي سينا- خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي
 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved