بيان فوايد ويلچرايستا در افراد دارای ضايعه نخاعی  

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ويلچر وسيله ای است که برای کمک به افراد ناتوان و کم توان در حرکت بکار می رود و با توجه به تنوع بيماريها و مشکلات، در فرم های بسيار متنوع و به اشکال مختلفی چون اکتيو ( فعال ) الکتريکی - ايستا - حمام- برانکاردی و ... ساخته شده است.

عدم توانايی ايستادن در افراد دارای ضايعه نخاعی عامل عوارض ثانويه متفاوتی چون مشکلات جسمی و فيزيولوژيکی - اقتصادی، شخصيتی و اجتماعی و نيز روانی می شود.

هدف از ارائه اين مقاله بيان فوايد استفاده از ويلچر ايستا در افراد دارای ضايعه نخاعی می باشند.

مهيا کردن امکانات جهت ايستادن اين افراد به حل مشکلات ايشان کمکهای قابل توجهی می نمايد.

ويلچر ايستا که با دو جنبه ( حرکتی و ايستايی ) کاربرد داشته، علاوه بر جنبه های مثبتی که بر ويلچر مکانيکی مترتب است، با کمک در ايستادن افراد فوايدی را سبب می شود که بعضی از آنها به قرار ذيل است:

  • افزايش استقلال فردی

  • افزايش اعتماد به نفس و بالنتيجه  بهبود کيفيت زندگی

  • ممانعت از خشکی و دفورميتی مفاصل

  • ممانعت از تحليل عضلات

  • فعال شدن سيستم ادراری

  • افزايش گردش خون

و نهايتا" يک ويلچر ايستا با کاهش هزينه های ناشی از عوارضی که بعضی از آنها ذکر گرديد استفاده از وسيله مزبور کاملا" مقرون به صرفه می نمايد.

****


منبع: مقاله: "بيان فوايد ويلچرايستا در افراد دارای ضايعه نخاعی  " –حسين موحد - افسانه مشعشعی-معاونت بهداشت و درمان سازمان امور جانبازان- خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved