تحريک الکتريکی عملکردی و کاربردآن دردرمان بيماران دچارضايعات نخاعی

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

تحريک الکتريکی بافتهای عصبی روشی  جهت فعال کردن ساختمانهای عضلانی فلج و بازيابی ظرفيت عملکردی در بيماران دچار ضايعات نخاعی فراهم می نمايد. با روش تحريک الکتريکی عملکردی می توان بر تحرک، حس، تعريق، تنفس و عملکرد توليد مثل و ..... اين بيماران تاثير گذاشت، تحريک الکتريکی در بيماران دچار ضايعات نخاعی کاربرد های متعدد دارد از جمله :

  1. تحريک الکتريکی بعنوان کمک تهويه ای در بيماران دچار ضايعات نخاعی گردنی در سطوح بالا بکار می رود.

  2. تحريک الکتريکی عضلات شکم جهت افزايش فشار داخل شکم و جريان هوا در راههای هوايی جهت تحريک سرفه بکار می رود.

  3. عملکرد مثانه و روده بيماران دچار ضايعات نخاعی بوسيله تحريک الکتريکی ريشه های ساکرال بهبود قابل توجه می يابد. همچنين با کمک تحريک الکتريکی اژاکولاسيون در درصد زيادی از بيماران دچار ضايعات نخاعی ايجاد شده است که سبب بهبود باروری در اين بيماران گشته است.

  4. تحريک الکتريکی جهت بهبود عملکرد دست در بيماران دچار ضايعات نخاعی گردنی با موفقيت بکار رفته است.

  5. تحريک الکتريکی در اندامهای بيماران دچار ضايعات نخاعی جهت تسهيل ايستادن، راه رفتن و بالا رفتن از پله ها بکار رفته است.

  6. بهبود قدرت عضلانی و افزايش مقاومت نسبت به خستگی با کاربرد تحريک الکتريکی در اين بيماران مشاهده شده است.

  7. کاربرد تحريک الکتريکی سبب بهبود وضعيت قلبی عروقی در بيماران دچار فلج چهار اندام ( کوادری پلژی ) شده است.

  8. تحريک الکتريکی جهت بهبود تحريک مفاصل و جلوگيری از بيحرکتی مفاصل بکار رفته است.

  9. تحريک الکتريکی سبب کاهش اسپاستی سيتی در بيماران دچار ضايعات نخاعی شده است.

  10. تحريک الکتريکی سبب کاهش فشار ايسکيال و پيشگيری از زخم فشاری در بيماران دچار ضايعات نخاعی می شود.

****منبع: مقاله: "تحريک الکتريکی عملکردی و کاربردآن دردرمان بيماران دچارضايعات نخاعی" – زهرا رضا سلطانی، کامران آزما، فريد رضايی مقدم- دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ايران --خلاصه مقالات دومين كنگره ضايعات نخاعي ايران -6تا 7 اسفند 1381-دانشگاه شاهد-دانشكده پزشكي

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved