مقاوم شدن باکتریها دربرابرآنتی بیوتیک ها ی مصرفی توسط افرادنخاعی

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 


امروزه نگرانی فزاینده ای درموردمقاومت عفونتهای باکتریائی دربرابر عوامل ضد میکروبی ( داروهای آنتی بیوتیک) که به شکلی رایج برای درمان افرادنخاعی مورداستفاده قرارمی گیرد، وجوددارد. دکتر کن ویتز(Ken Waites) با دریافت یک بودجه پژوهشی ازموسسه تحقیقات آسیب دیدگان نخاعی ایالات متحده موفق شدیک پایگاه اطلاعاتی درموردوضعیت عفونت و مقاومت آنتی بیوتیکی افرادنخاعی ایجادکند.

دراین تحقیق بررسیهائی درمورداطلاعات مربوط به مشکلات عفونت درافرادمبتلابه آسیب نخاعی انجام شده است.مجموعه اطلاعات بدست آمده،آمارکامل ومنظمی ازجمعیت افرادنخاعی ، نوع ضایعه،اطلاعات بالینی وآزمایشگاهی بیماران بستری شده وسرپائی درUAB را دریک دوره زمانی بیش از3 سال شامل می شد.دربررسی اطلاعات بدست آمده بسیاری ازموضوعات مهم مربوط به اپیدمیولوژی عوارض عفونی ایجادشده بعداز ضایعه نخاع موردبررسی قرارگرفته اند.

یافته های حاصل ازاین تحقیق باتوجه به حساس بودن افرادنخاعی نسبت به بروز عفونت های باکتریائی دردستگاه ادراری ، بافتهای زیرپوستی( حاصل اززخمهای فشاری)و دستگاه تنفسی مولفه های مهمی رانشان می داد.درمان عفونت های باکتریائی در افراد نخاعی کمی پیچیده است. دلیل این موضوع آسیبهای ایجادشده در سیستم عصبی ناشی از صدمه نخاع است. معمولا"آسیبهای نخاعی بسته به اینکه ضایعه درچه سطحی ایجادشده باشد، عملکرددستگاه ادراری را مختل کرده وبرروی فعالیتهای حسی وحرکتی فردتاثیرگذاشته و می توانند کاردستگاه تنفسی رامحدود نمایند.به علاوه انواع باکتریهائی که باعث ایجادعفونت درافرادنخاعی می شوندبه علت استفاده مکرروتماس ممتدبا عوامل ضدمیکروبی(داروهای آنتی بیوتیک) احتمالا"مقاومت پیدامی کنند.

اهداف ویژه این تحقیق و استفاده ازاطلاعات جمع آوری شده عبارت بودنداز:

1- تعیین ویژگی عفونتها درافرادمبتلا به آسیب نخاعی
2- مقایسه تاثیرنسبی عفونتهای سرایت شده از بیمارستان درافرادنخاعی با سایر افرادجامعه و خطرایجادمقاومت داروئی درآنها.
3- مقایسه فراوانی عفونتهای مقاوم دربرابرداروها درافرادنخاعی با سایربیماران جامعه.
4- تعیین ارتباط بین خصوصیات فردی و متغیرهای مربوط به ضایعات ازجمله نژاد، جنسیت، سطح ضایعه،کامل یا ناقص بودن ضایعه،روش دفع ادرار، وجودعوارض ثانویه پزشکی،وهزینه های مراقبتها با نوع و فراوانی عفونتها.

درمجموع تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده جهت کنترل مناسب عفونتها بسیارمفید بودند.همچنین نتایج کمک نمودتا روشهای پیشگیری کننده برای کاهش ایجادعفونتها نیزمشخص گردند.

****

منبع: مقاله "  مقاوم شدن باکتریها دربرابرآنتی بیوتیک ها ی مصرفی توسط افرادنخاعی"  – نوشته : Kay Waites  مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved