استخوان سازی نابجا در ضايعات نخاعی

Hetrotropic Ossification

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

استخوان سازی نابجا يکی از شايع ترين عوارض ضايعات طناب نخاعی (   Spinal cord injury )) است. که هنوزعلل ايجاد آن ناشناخته باقی مانده است.

شيوع اين عارضه بين شانزده درصد تا پنجاه و سه درصد گزارش شده است. در بيشتر بيماران ضايعات نخاعی ( S.C.I ) تظاهر علائم خيلی کم و ناچيز است و اکثرا" در راديو گرافی های تشخيصی معلوم می شود. فقط در 18% تا 37% از بيماران بصورت محدوديت در دامنه حرکت طبيعی (R.O.M ) تظاهر پيدا می کند که با فعاليت های روزمره زندگی ( A.D.L ) تداخل دارد و کمتر از 5% باعث آنکيلوز مفاصل درگير می شود.

زمان تشکيل استخوان سازی نابجا در شش ماه اول بعد از ايجاد ضايعه نخاعی ( S.C.I ) است. ولی در سه هفته اول بعد از ايجاد ضايعه نيز گزارش شده است.

استخوان سازی نابجا ( H.O ) در ضايعات نخاعی ( S.C.I )  فقط در زير محدوده ضايعه نخاعی تشکيل می گردد. علل تشکيل و پاتوژنز H.O هنوز ناشناخته است و شايد در زمينه تغييرات متابوليک و گردش خون و بيوشيميايی ( S.C.I ) باشد.

استخوان سازی نابجا ( H.O ) در اطراف مفاصل خارج کپسول تشکيل مي شود. از نظر کلينيکی اولين تظاهر آن گرمی و ادم اندام مبتلا می باشد و علائم اوليه آن شامل درد، محدوديت حرکت در مفاصل درگير و تب نيز ممکن است ديده شود.

بررسی تشخيصی :

علائم راديو گرافيک 7 تا 10 روز بعد از درگيری تظاهر می کند. در اوايل درگيری افزايش مقدار آلکالن فسفاتاز در تشخيص ( H.O ) کمک کننده است.

ضمنا" Triple-Phase-bone Scan برای تشخيص اوليه مفيد است.

درمان :

انجام حرکات Passive مکرردر مفاصل درگير

****


منبع: مقاله "  
استخوان سازی نابجا در ضايعات نخاعی   "  دکتر بهروز توانا متخصص طب فيزيکی و توان بخشی - عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا.. الاعظم - مجموعه مقالات ارائه شده در سمينار طب فيزيكي و توانبخشي در ضايعات نخاعي -13 الي 14 اسفند 1376 -  معاونت بهداشت و درمان بنياد جانبازان  با همكاري  دانشگاه علوم پزشكي اهواز
 

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved