عوارض تنفسی در ضايعات نخاعی

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلولهای بدن برای انجام اعمال حياتی- رشد و تقسيم خود نياز به انرژی دارند. اين انرژی از سوزاندن مواد غذايی حاصل می شود. مواد غذايی از طريق دستگاه گوارش هضم و جذب می شوند جهت سوزندان مواد غذايی نياز به اکسيژن است. ماحصل سوخت مواد غذايی توليد اکسيژن، آزاد شدن انرژی و مواد زائدی مثل CO2 و آب است. آب عمدتا" از طريق کليه ها دفع می شود و گازکربنيک مجددا" از طريق ريه  دفع می شود.

شرط لازم انجام صحيح تنفس، تهويه مطلوب ريه است ضمنا" بايستی هوای داخل ريه مرتبا" تعويض شود برای اينکار از عضلات تنفسی استفاده می شود. عضلات تنفسی جهت تهويه ريه با دو مقاومت روبرو است:

  1. الاستيسيته ريه

  2. مقاومت راههای هوايی

هر عاملی که باعث ضعف عضلات تنفسی و يا سفت و سخت شدن پارانشيم و يا کاهش قطرمجاری هوايی شود. در تهويه ريه اختلال ايجاد می نمايد در بيماران نخاعی عدم توانايی کافی بيمار جهت دفع ترشحات مجاری هوايی ( که باعث افزايش مقاومت اين راهها می شوند ) باعث افزايش کار تهويه می شوند از طرف ديگر قدرت عضلانی کاهش يافته است لذا عمل تهويه با اشکال روبرو است. مشکل ديگر باقيماندن ترشحات در ريه و آماده شدن زمينه جهت عفونت ريه می باشد. لذا در اين بيماران بايستی اقداماتی جهت افزايش قدرت عضلانی و پاک کردن مجاری از ترشحات باقيمانده شود.

****


منبع: مقاله "  
عوارض تنفسی در ضايعات نخاعی  "  دکتر  حشمت اله توکل - فوق تخصص ريه - استاديار دانشگاه علوم پزشکی اهواز مجموعه مقالات ارائه شده در سمينار طب توانبخشي در ضايعات نخاعي -13 الي 14 اسفند 1376 -  معاونت بهداشت و درمان بنياد جانبازان  با همكاري  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved