اتونوميك ديس رفلكسي در افراد نخاعي 

AUTONOMIC DYSREFLEXIA

مقالات ويژه پزشكان پايش سلامت

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

 

بيماران مبتلا به ضايعات نخاعی ( SCI ) در معرض بسياری از مشکلات و عوارض خاص بوده که اين موارد اکثرا" مزمن و پيشرونده می باشند. يکی از جدی ترين و حادترين مشکلات اين گروه بيماران عارضه Autonomic Dysreflexia می باشد.

طبق تعريف Autonomic Dysreflexia بالاتر از سطح T6 ديده می شود. علائم شامل فشار خون شديد و ناگهانی، عرق زياد، سردرد، گرفتگی بينی، Flashing صورت و کندی ضربان قلب می باشد که بعضا" عوارض خطرناکی چون تشنج و خونريزی مغزی می تواند باعث مرگ بيمار شود. عللی چون پر بودن مثانه و رکتوم، زخم بستر، عفونت ادراری، ناخن عفونی و هر گونه تحريک درد آور در زير سطح ضايعه باعث ايجاد پاسخ شديد و عمومی سيستم سمپاتيک و Vasoconstriction احشاء و عروق محيطی و نهايتا" بالا رفتن شديد فشارخون می شود. در افراد طبيعی به علت نقش مهاری سيستم اعصاب مرکزی و Supraspinal اين واکنش ناخواسته کنترل و محدود می شود. البته امکان درک حس لامسه و درد نيز در حذف عامل اصلی بسيار کمک کننده می باشد. در بيماران ضايعه نخاعی بدليل عدم انتقال پيامهای مهاری ازمراکز بالا از طريق نخاع واکنش سيستم سمپاتيک شديد، فراگير و غيرقابل کنترل بوده موجب بروز Automomic Dysreflexia     می شود که می تواند خطرناک باشد.

بالا رفتن فشار خون موجب تحريک گيرنده های فشاری در آئورت و سينوس کاروتيد شده و به شکل رفلکس ضربان قلب کند و عروق بالای سطح ضايعه گشاد می شوند.

عوارض Autonomic Dysreflexia که عمدتا" بدليل فشارخون شديد و کنترل نشده ايجاد می شود شامل :

  • اختلال ديد

  • گيجی

  • اختلال هوشياری

  • خونريزی مغزی

  • آنسفالوپاتی

  • تشنج

  • فيبريلاسيون دهليزی

  • نارسايی قلبی

  • PULMONARY EDEMA

و غيره می باشد. بنابراين با وجود مسائل فوق ضرورت درمان مناسب و به موقع، کاملا" محرز می شود. در جهت درمان اين بيماران بايد به حذف علل زمينه ای و محرک توجه کافی داشت. اولين اقدام بالابردن سربيمار و نشانيدن و مانيتورينگ فشارخون بيمار می باشد. سپس هر چه سريعتر بايد عامل اصلی را بر طرف کرد و در صورت عدم موفقيت می توان از داروهای ضدفشار خون از جمله DIAZOXIDE,HYDRALAZINE,PRAZOSIN,NIFIDIPINE  استفاده کرد.

البته در صورت عدم جواب مناسب اقداماتی چون SPINAL ANESTHESIA و  GANGLONO BLOCK نيز ندرتا" ضرورت دارد.

در مورد پيشگيری از حملات مجدد و عود بيماری بايد مسائلی چون تخليه مناسب و منظم مثانه و رکتوم و همچنين مراقبتهای پوستی را مدنظر داشت. استفاده از داروها بعنوان PROPHYLAXIS نيز گاهی توصيه ميشود.   البته آموزشهای مناسب به بيمار و خانواده او در جهت شناخت، پيشگيری و درمان اين عارضه بسيار مفيد و ضروری است. با شناخت کافی پزشکان و پرستاران و بيماران از اين عارضه مهم و روشهای پيشگيری و درمان مناسب، می توان به اين گروه بيماران نخاعی بخصوص جانبازان عزيز، کمک قابل توجه کرده و راه را در جهت توانبخشی و رسيدن به حداکثر کارآيی و حداقل وابستگی اين عزيزان هموارتر کرد.

****

منبع: مقاله "اتونوميك ديس رفلكسي در افراد نخاعي    "  دکتر محمدحسن بهرامی - استاديار طب فيزيکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- مجموعه مقالات ارائه شده در سمينار طب توانبخشي در ضايعات نخاعي -13 الي 14 اسفند 1376 -  معاونت بهداشت و درمان بنياد جانبازان  با همكاري  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved