ميزمناسب سازي شده  براي صندلي چرخدار  افراد دچار آسيب نخاعي

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


بااستفاده از اين ميز ، ‌افرادي كه ازنظرفعاليت دست و انگشتان مشكل دارند ، قادرهستند كارهايي مثل خوردن ، مطالعه و نوشتن را انجام دهند. ميزويلچرازيك صفحه ازجنس طلق شفاف ( پلكسي گلاس با قابليت ديد ) تشكيل شده كه به يك بازومتصل مي شود. روي آن يك حلقه فلزي قرارداده شده كه فرد مي تواند بوسيله آن ميزخودش را جابجا كند. ازآنجايي كه پايه ميز اين قابليت را دارد كه به صورت تلسكوپي حركت كند و كاملا" قابل تنظيم است، در نتيجه ميز‌ مي تواند درارتفاع هاي مختلف مورد استفاده قرارگيرد. همچنين اين ميزمي تواند به عقب و جلو حركت كند ، چراكه پايه آن به خود ويلچر وصل شده وقابليت حركت پيدا كرده است .

موارداستفاده وروشهاي كاربا اين نوع ميز 


- نوشتن يادداشتهاي كوچك : براي اين كار بايد ميزرا دروضعيت بالا تنظيم نموده و ازيك ماوس دهاني براي نوشتن استفاده شود.
- خوردن : براي خوردن بايد ميز رادروضعيت پايين تنظيم و ازيك ظرف مسطح مخصوص استفاده مي گردد.
- مطالعه : براي مطالعه بايد ميزرادرارتفاع پايين تنظيم كرده وبراي باز نگه داشتن كتاب بايد يك دست روي ميز قرارداده شود.


به نظركاربران ،‌ استفاده ازاين ميز خيلي راحت است و هركسي مي تواند به سهولت آن را دردست گرفته وروي پايه خودش جابزند. درمواردي كه فرد خارج ازمنزل است ، ازآنجايي كه در بيشتر مواقع افراد ويلچري قادر به بردن پاهاي خود به زير ميز نيستند ، يا موقعي كه كسي بخواهد در فضاي آزاد غذاي خودرا ميل كند، اين ميزمي تواند به عنوان ميزغذاخوري براي او عمل كند .


ايده ي استفاده ازاين وسيله به عنوان ميز مطالعه موقعي ايجا دشد كه مبتكر آن در Tenerife (نام يك محل) بسر مي برد. ازآنجايي كه مطالعه براي او اهميت خيلي زيادي داشت  و درآن منطقه هميشه باد شديدمي وزيد ، با مشكل نگه داشتن برگه هاي كتاب مواجه شده بود . اما او متوجه شد درجهاتي كه دستهايش را به سختي مي تواند روي كتاب قراردهد ، مي تواند از يك بازوي مكانيكي استفاده كند . البته اين موضوع نمي توانست درميزهاي معمولي كارآيي داشته باشد ، چراكه ميزبايد خيلي به بدن نزديك مي شد ، تا شخص بتواند قادربه قرار دادن دست خود ش روي آن باشد.
براي ساختن اين ميز، بايد يك صفحه ازجنس طلق شفاف ( پلكسي گلاس ) با ضخامت 5 ميلي متري تهيه شود. يك ميله جوش داده مي شود تا به صورت يك اهرم بازويي براي فرد قابل استفاده باشد. همچنين مواد ضد لغزش به سيني متصل مي گردد. در مركز سيني يك حلقه كليد وجوددارد كه كاربررا قادر مي سازد بتواند سيني را در دست گرفته و آن را درحالات دلخواه خود قراردهد.

 

****

 
منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان " ميزمناسب سازي شده  براي صندلي چرخدار  افراد دچار آسيب نخاعي "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : دي ماه 1389  -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar