يك كيف مناسب براي ويلچر

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 


كيفي كه درعكس مشاهده مي كنيد ،‌ نمونه اي ازيك كيف مناسب وكاربردي براي استفاده كنندگان ويلچر است . ازلحظه اي كه فرد كيف را روي ويلچر قرارمي دهد ، مي تواند آن را در هر زمان در جلوي چشمان خود ببيند. در واقع كيف درجلوي پاي كاربرقرارمي گيرد و به دورساق پاي او بسته شده و پايه ويلچر بصورت يك تكيه گاه براي آن عمل مي كند. تسمه هايي كه دراطراف ساق بسته مي شوند ،‌ازنوع لايه دار هستند و مراكز تهيه اين كيف ها ، آن ها را به روي كيف نصب مي كنند.

 


يكي ازاستفاده كنندگان چنين مي گويد: در سفربه كشوراسپانيا براي اينكه كيف پولم جلوي چشمانم باشد ، ابتدا ازيك كوله معمولي استفاده كردم . اما بعد متوجه شدم كه مي توانم آن را در قسمتي از جا پايي ثابت كنم. ازآنجا يي كه كوله من خيلي كوچك بود ، تصميم گرفتم يك كوله بزرگتر بخرم . من هم بعد از انتخاب كيف موردنظرم ازفروشنده خواستم كه آن رابراي من مناسب سازي كند. او هم آن را طوري لايه گذاري كرد كه هيچ فشاري به پشت ساق پاهاي من وارد نشود.
 

****

 
منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان " يك كيف مناسب براي ويلچر     "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : اسفند ماه 1389  -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar