مناسب سازي ميزغذاخوري

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 به منظورامكان حركت زانوها ي فرد ويلچري به زيرميز ، مي توان قاب حفاظتي ميز را به وسيله اره جدا نمود. (مطابق شكل )

 

****
منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "   مناسب سازي ميزغذاخوري   "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : بهمن ماه 1389  -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar