چاقوي قابل تنظيم براي افراد تتراپلژي

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 


 

اين چاقو براي كساني كه دچاراختلال درعملكرد دستها بوده و ازنظرگرفتن اجسام مشكل دارند ، مناسب است. اين وسيله قابليت قابل خم شدن و تنظيم دارد ، ‌به نحوي كه مي توان به آساني دستگيره آن را براي فعاليت مختلف دست افراد به صورتهاي گوناگون تنظيم نمود.از اين چاقوهم افراد راست دست و هم افراد چپ دست مي توانند استفاده كنند.

فرد مي تواند با يك دست خود ازآن استفاده نمايد. دركاربا آن احساس خوبي به افراد دست مي دهد ، چرا كه هم تيزاست وهم اينكه قابليت تنظيم دارد. تنها ايراد آن اين است كه پيچ آن به راحتي شل مي گردد.

 

****

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان " چاقوي قابل تنظيم براي افراد تتراپلژي  "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : بهمن ماه 1389-برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar