يك ليوان بزرگ و نگهدارنده آن مخصوص افراد تتراپلژي

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 اين ليوان براي افرادي كه انگشتان ودستهاي آنان فاقد حس است مناسب مي باشد وهميشه دريك نگهدارنده كه روي ويلچربرقي تعبيه شده ، قرارمي گيرد.اين ليوان داراي يك دسته بزرگ بوده وقابليت قراردادن در مايكروفررا هم دارد ومي تواند به راحتي دريك نگهدارنده (كه بطورويژه براي ليوان طراحي شده) ودركناردسته كنترل ويلچرقرارگيرد. 

 نگهدارنده تشكيل شده از يك حلقه با قابليت لولايي كه به يك ميله ثابت متصل شده است. مي توان حلقه را با تا كردن ، به سمت بيرون ازنگهدارنده آن هدايت نمود و سپس آن را درحالت اول يعني وضعيت افقي قفل نمود . بعدازانجام اين كار مي توان مجددا" ليوان را درنگهدارنده آن قرارداد.

 


 مواقعي كه ليوان در نگهدارنده قرارندارد ، فرد مي تواند حلقه رابيرون كشيده و نگهدارنده را به طور موازي با قسمت كنترل ويلچرقراردهد.


 


نگهدارنده ، كار استفاده از ليوان را براي هركسي آسان مي كند، ‌بطوري كه افراد مي توانند درهرجايي براحتي ازآن استفاده نمايند. اين وسيله ، كارآيي خيلي خوبي براي افراددارد و مي تواند براي افرادتتراپلژي يك وسيله ضروري محسوب شود.

براي ساخت حلقه مي توان از مفتول جوشكاري استفاده نمود . ‌لولا نيزازجنس فلزاست .

 


****

 

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "  يك ليوان بزرگ و نگهدارنده آن مخصوص افراد تتراپلژي    "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : ارديبهشت  1390-برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar