تسمه مناسب سازي شده براي ساق پا به منظورنشستن راحت تر

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

استفاده ازيك تسمه پهن لايه دار  درپشت ساق پا كمك مي كند كه نشستن روي نشيمن ويلچرراحت ترباشد.دراين سيستم ، يك تسمه پهن دولايه به قسمت انتهائي پشت پا وبه چارچوب ميله اي ويلچربسته مي شود.به نظراستفاده كنندگان : تسمه هاي معمولي براي ساق پا ، تسمه اي باريك هستند كه درجلوي چارچوب ويلچرودرسطحي بالاترازآن قرارمي گيرند  و ممكن است احساس شود كه تيزوسفت هستند. اما تسمه هاي مناسب سازي شده ساق پا پهن تر ونرمتربوده و فشارها راخيلي بهترپخش مي كنند.

 


 

****
منبع : مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان" تسمه مناسب سازي شده براي ساق پا به منظورنشستن راحت تر"   ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : دي ماه 1389  -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar