نگهداشتن وجابجايي بچه روي پاها

ويژه افراد دچار آسيب نخاعي

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 
استفاده از يك شكم بند نرم ومناسب دراطراف بدن فرد وبچه ساده ترين راهي است كه استفاده كنندگان ويلچر مي توانند براي نگهداشتن يك بچه كوچك برروي پاهاي خود ازآن استفاده نمايند.

 اندازه اين نوع شكم بندها به اندازه اي است كه مي تواند براحتي دراطراف بدن فرد و بچه قرارگيرد. ازاين طريق فردمي تواند بچه را به راحتي همراه خودجابجا كند.

 افراد احساس مي كنند كه بغل كردن و جابجايي بچه با استفاده از اين شكم بندها آسانتراست و حتي بهتراز كالسكه مي باشد. با اين شكم بندها بچه مي توانددر حالت ايستاده هم قرارگيرد.


 

****

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان " نگهداشتن وجابجايي بچه روي پاها  "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار :     ارديبهشت  1390   -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar