انرژی درمانی، ليزر درمانی و... در آسيب نخاع

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 


 

بيماران آسيب نخاع اغلب در باره اثرات انرژی درمانی، ليزر درمانی، هوميوپاتی، تحريکات الکتريکی و... سوال می پرسند. اگرچه ما در بخش خود دارای دستگاه ليزر و انواع تحريکات الکتريکی و... می باشيم، اما هيچوقت از آنها برای درمان آسيب نخاع استفاده نمی کنيم زيرانه تنها اين وسايل موثر نمی باشند، بلکه با ايجاد اميدواری کاذب باعث اختلال در فرايند توانبخشی بيمار ميگردند.بايد توجه کرد تمام بيماران آسيب نخاع درصدی از بهبودی را نشان می دهند و افراد مدعی، بهبود قابل انتظار بيماری را به روش خود نسبت مي دهند و متاسفانه گاهی بيماران وقتی به سراغ خدمات توانبخشی مي ايند که عوارض متعددی را در اثر شروع ديررس توانبخشی تجربه کرده اند.
 

****

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "     انرژی درمانی، ليزر درمانی و... در آسيب نخاع   " دکتر غلامرضا رئیسی - برگرفته از  سایت - http://www.drraissi.ir   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar