سئوالات رايج پيرامون آسيب نخاع

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 


 

آسيب نخاعي چيست؟

نخاع بخشي از سيستم اعصاب مركزي است كه محل عبور پيامهاي حركتي از مغز به اندامها و پيامهاي حسي از اندامها به مغز است. مي توان گفت نخاع مانند كابل تلفني است كه بين مغز بعنوان مركز تلفن و اندامهاي حسي و حركتي بعنوان مشتركين قرار گرفته است. ضربه يا بيماريهاي ديگر مي توانند باعث آسيب نخاع شوند.

آيا اسيب نخاع قابل بهبود است؟

تقريبا هميشه پس از آسيب نخاع مقداري بهبودي ديده مي شود . تحقيقات بسيار وسيعي در حال انجام است و در برخي حيوانات و حتي در انسانها با موفقيتهائي همراه بوده كه اميد به بهبود قطع نخاع را در اينده ايجاد كرده است. آسيبهائي كه همراه با قطع نخاع نباشند همراه با درجات متفاوتي از بهبودي مي باشند. و مي توان گفت در بسياري از بيماران مقداري از بهبود تورم در نخاع باعث برگشتن عملكرد اعصاب قطع نشده مي گردد.

منظور از بهبودي در وضعيت بيمار چيست و مقدار آن چقدر است؟

بعد از آسيب نخاعي مقداري از قدرت حركتي و حسي بيمار برگشت مي نمايد. اين مقدار تحت اثر عوامل مختلفي بوده و در بيماران مختلف با يكديگر متفاوت است ولي تا حدودي قابل پيش بيني است و بيشتر در طي شش ماه اول پس از آسيب ديده مي شودگاهي حتي سالها بعد نيز بهبود ديده مي شود..

منظور از سطح عصبي ضايعه نخاعي چيست؟

بسياري از افراد تصور مي كنند كه سطح عصبي ضايعه نخاعي همان سطح آسيب ستون فقرات است. مثلآ شكستگي مهره دوم كمري باعث ضايعه نخاع در نقطه دوم كمري مي گردد. اين تصور غلط بوده و سطح عصبي ضايعه بر اساس معاينه 56 نقطه استاندارد حسي و 20 عضله در دو سمت بدن همراه با معاينات خاص ديگر تعيين مي گردد.

شوك نخاعي چيست و آيا بيمار بعد از پايان شوك نخاعي بهبود مي يابد؟

شوك نخاعي اصطلاح تخصصي است و به شرايط خاصي در معاينه گفته مي شود. بازگشت نخاع از حالت شوك ارتباط زيادي با بهبودي بيمارندارد. متاسفانه برخي از بيماران با اين تصور كه بعد از پايان شوك نخاعي بهبود خواهند يافت خود را از خدمات توانبخشي بموقع محروم مي سازند.

ضايعه نخاع يا ناقص نخاعي چيست؟

 ضايعه نخاعي به موضوع ناقص و كامل تقسيم مي شود. اگر نخاع را بعنوان كابل اصلي ارتباط تلفن فرض كنيم ضايعه كامل به معني قطع تمام خطوط ارتباطي از مركز به يك ساختمان است. اما در ضايعه ناقص مقداري از اين خطوط ارتباطي هنوز كار مي كنند. برخي افراد تصور مي كنند كه آسيب كامل به معني قطع كامل نخاع بوده و آسيب ناقص به معني قطع نخاع است.

اين تصور غلط بوده و ممكن است نخاع از لحاظ ظاهر فيزيكي سالم باشد ولي آسيب كامل باشد مثلآ كابل تلفن ظاهرآ سالم بوده ولي ارتباطات كاملآ قطع باشد.

توانبخشي بيماران آسيب نخاع توسط چه كساني انجام مي گيرد و ايا در ايران مركز توانبخشي بستري وجود دارد؟

در حال حاضر توانبخشي بيماران آسيب نخاع در مراكز تخصصي و فوق تخصصي توسط تيم توانبخشي متشكل از متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي، پرستاران توانبخشي (پرستاراني كه بعد از اتمام تحصيلات در مورد در مورد توانبخشي بيماران دوره ديده اند)فيزيوتراپيست، كاردرمان، درمانگر ريه و روانشناس انجام مي گيرد. بيماران بطور متوسط بمدت 40 روز در اين مراكز بستري شده و خدمات توانبخشي دريافت مي كنند.

در ایران در بیمارستان فیروزگر، امام خمینی تختهای بسیار محدودی برای بستری بیماران و دریافت خدمات تخصصی وجود دارد.****

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "  سئوالات رايج پيرامون آسيب نخاع     "  دکتر غلامرضا رئیسی - برگرفته از  سایت - http://www.drraissi.ir   

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar