ماوس مناسب سازي شده

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

مناسب سازي ماوس هاي معمولي ، افرادي را كه از نظر فعاليت دست هاي خود مشكل دارند را قادر ساخته تا بتوانند از ماوس هاي داراي تراك بال ( توپ كوچك روي ماوس ) استفاده نمايند.


توضيح : يك ماوس تراك بال دار دو دكمه اي به صورتهاي زيرقابل مناسب سازي است :
- دوحلقه كليد روي آن بچسبانيد.
- مواد غيرلغزنده روي دكمه بچسبانيد.
- قطعات پلاستيكي روي دكمه هاي ماوس چسبيده مي شوند.


طبق نظر كاربران ،‌ فرد مي تواند از حلقه كليدهايي براي چسباندن روي ماوس استفاده كند. كاربراز ماوس در نزديك بدن خود استفاده مي كند ، اين موضوع مي تواند به شانه هاي كاربر به هنگام كار بارايانه كمك كند .مواد غير لغزنده نيزباعث مي شوند كه ماوس در محل استقرار خود نگهداشته شود. به طوركلي مناسب سازي دكمه هاي ماوس امكان استفاده از آن را فراهم مي آورد . همچنين بزرگ كردن دكمه هاي كوچك به مفهوم افزودن تعداد كاربران است و آنان اين امكان را پيدا مي كنند كه بتوانند از دكمه ها استفاده نمايند. با چنين وسايلي فرد قادر است مناسب سازي ها را در بسياري از وسائل مورداستفاده خود انجام دهد.
طرز ساخت : براي مناسب سازي نمودن دكمه ماوس ، قطعه اي ( حدود نيم سانتي متر) از لوله سوند را جدا كنيد وآن راروي دكمه هاي ماوس بچسبانيد و اين تكه ازلوله را بوسيله يك تفنگ مخصوص چسب زني و با چسب ذوب شده داغ پركنيد.

 

 

 

 

****
منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان " ماوس مناسب سازي شده  "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : دي ماه 1389  -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar